خانه > اخبار > اخبار صنعت

علل آسیب به شیلنگ دوش و روش های تعمیر

2021-11-17

shower شلنگدلایل احتمالی: نصب نامناسب، تغییر شکل حلقه لاستیکی، اتصالات لوله خروجی ناهموار یا خیلی نازک و عدم تطابق بین شلنگ و دوش.
روش تعمیر: شیلنگ و دوش مناسب را با توجه به مشخصات انتخاب کنید، حلقه لاستیکی را جایگزین کنید و دوباره نصب کنید.
علت احتمالی:شلنگشکسته است.
روش تعمیر: فقط با یک جدید جایگزین کنیدشلنگ.
دلایل احتمالی: تنظیم نامناسب، مواد خارجی بیش از حد و مقیاس.

روش تعمیر: نازل دوش را بچرخانید و آن را تنظیم کنید. اگر باز هم جواب نداد، درپوش گرد کوچک وسط نازل دوش را با یک پیچ گوشتی تخت کوچک باز کنید، پیچ را با پیچ گوشتی Torx باز کنید، دوش را روشن کنید، با آب تمیز بشویید و از مسواک استفاده کنید. کلیک کنید. سوراخ دوش، و سپس نصب و بازیابی.