خانه > اخبار > سوالات متداول

آیا شما ادعاهایی داشتید و چگونه با آنها برخورد کردید؟

2021-09-17

اگر مشکل از ما چنین طراحی و نشت و بسته بندی باشد، ما مسئولیت کامل را بر عهده خواهیم گرفت.
اگر مشکل از حمل و نقل باشد، می توانیم Fall Do را عرضه کنیمگزارش تست wn، به ادعای شرکت حمل و نقل کمک می کند.
در صورت وجود محصولات معیوب با تعداد کم، در سفارش بعدی به عنوان عکس یا ویدو شما برای تعویض ارسال می کنیم.